Astrolojiyi sadece burçlara indirgemek yanlıştır. Gezegenler, burçlar ve evler astrolojinin temel taşlarını oluşturur. Nasıl ki doğum anında gezegenlerin konumu önemliyse, evlerin yorumlanması da bir o kadar önemlidir. Astroloji aynı bir saat gibi 12 parçaya bölünmüştür. Bu bölümlere astrolojinin temel taşlarından kabul edilen “ev” tanımı yapılır ve evler birden 12’ye kadar saatin ters yönünde sıralanır. Her ev hayat boyunca etkilenilen olayları sembolize eder. Herkesin ev dağılımı ve konumları farklıdır ve her evinde taşıdığı anlamlarda değişiklikler vardır. Doğum haritasına daha önce baktırmış pek çok kişinin bildiği gibi 12 ev doğum zamanına göre konumlandırılır. Doğum anında gezegenlerin konumu bu kapsamda büyük önem taşır. Bu nedenle 12 evin hangi anlamlara sahip oldukları, neleri sembolize ettikleri ve Astrolojideki önemlerini bilmek gerekir.

Astrolojinin 12 Evi

Birinci Ev Koç burcu tarafından yönetilir. Dışa açık yönümüzü ifade eden bölümdür. Başkalarının bizi nasıl gördüğünü aktaran Birinci Ev; kişilik, kişisel gelişim, dünyaya bakış açımızı gibi konuları kapsar.

İkinci Ev Boğa burcunun etkisindedir. Maddi anlam taşıyan Astrolojinin bu bölümü hayat boyunca elde edilen kazanç grafiğimizin yorumlanmasına katkı sağlar. Veraset, miras, para kazanma gibi konuları bize gösterir. Hayatımız boyunca elde edilen mal mülk gibi olayların yorumlanması için de önemlidir.

Üçüncü Ev ise İkizler burcu yönetimindedir. Tüm iletişim biçimlerimizi yönetir. İfadelerimizi ve konuşma biçimimizi yönetirken aynı zamanda zekanın evi olarak da ifade edilir. Üçüncü ev, iletişimin yorumlanmasının yanında yaratıcılığımızı ve düşünme tarzlarımızı da kapsar. 

Dördüncü Ev ailemizi, örf ve adetlerimizin yorumlandığı evdir. Dördüncü ev aynı zamanda evimizi, yuvamızı, bulunduğumuz toplumun da yorumlanmasında önemlidir. Yengeç burcu tarafından yönetilir.

Beşinci Ev sanatsal kişiliğimizi, hoşgörümüzü ve sanatsal becerilerimizin yorumlanmasında görev alır. Beşinci Ev Aslan burcu tarafından yönetilir.

Altıncı Ev Başak burcunun etkisindedir ve sağlık ve hizmet alanları yorumlanır. Rutin yapılanlarını, fitness, diyet ve egzersiz, doğal ve sağlıklı yaşam, yardımseverlik ve başkalarına hizmet etme gibi alanların evidir.

Yedinci Ev Terazi burcunun evi olarak bilinir ve diğer insanlar ilişkilerin alanıdır. Hem iş hem kişisel hem de sözleşmeler, evlilik ve iş anlaşmaları gibi ilişkilerle alakalı meseleleri yönetir.

Sekizinci Ev Akrep burcu tarafından yönetilir. Doğum, ölüm, cinsiyet, dönüşüm, gizemler, enerji ve en derin bağları yöneten gizemli bir alandır. Sekizinci ev aynı zamanda diğer büyük işlerden veya yatırımlardan kazanılan paraları da yönetir.

Dokuzuncu Ev; yüksek zihin, genişleme, uluslararası ve uzun mesafeli seyahatlar, yabancı diller, ilham, iyimserlik, yayıncılık, yayıncılık, üniversiteler ve yüksek öğrenim, şans, risk, macera, kumar, din, felsefe, ahlak ve etik konularını kapsar. Dokuzuncu Ev Yay burcu tarafından yönetilir.

Onuncu Ev; yapıları, şirketleri, gelenekleri, kamusal imajı, şöhretleri, onursal başarıları, ödülleri, sınırları, kuralları, disiplini, yetkileri, babaları ve babalıkları yönetir. Onuncu evin zirvesine ya da sınırına orta nokta da denir ve astrologları kariyer yolunuza yönlendirir. Onuncu Ev Oğlak burcu tarafından yönetilir.

On Birinci Ev; On birinci ev ekipleri, dostlukları, grupları, toplumu, teknolojiyi, video ve elektronik medyayı, ağ kurma, sosyal adalet, isyan ve insani nedenleri yönetir. Aynı zamanda özgünlük, eksantriklik, ani olaylar, sürprizler, buluş, astronomi, bilim kurgu ve fütüristik her şeyi yönetir. Kova burcu tarafından yönetilir.

On İkinci Ev; sonları yöneten On İkinci ve son ev ile tamamlanır. Bu ev, bir projenin son aşamalarını, gevşek uçları, tamamlamaları, öbür dünyayı, yaşlılığı ve teslim olmayı kapsar. Aynı zamanda toplumdan, kurumlardan, hastanelerden, hapishanelerden, gizli ajandalardan ve gizli düşmanlardan ayrılma ile ilişkilidir. Ve hayal gücü, yaratıcılık, sanat, film, dans, şiir, dergi ve bilinçaltı zihni yönetiyor. Balık burcunun evidir.

Danışmanya Astrologları Yorumluyor

Haritanızı yorumlatmak için beklemenize gerek yok. Danışmanya’nın uzman Astrologları Astrolojiye dair her sorunuzu yanıtlıyor, haritanızı yorumluyor. Günün her anı Danışmanya Astrologları ile iletişime geçebilirsiniz.